Friday 27 June, 2008

ಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ - ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿ - ಆಫೀಸಿನ ಒಳಗೆ

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಕೆಗೆ ನಾವು "Good Morning" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ, "We are from India. We want to meet Jarkko Heino" ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಅವರ ಮೊಬೈಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು "ಜರ್ಕ್ಕೊ /ಜರ್ಕ್ಕೋ/ಜಾರ್ಕ್ಕೋ" ಎಂದು ಓದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು! Finnish (Suomi) ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಜ"ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರು "ಜ" ಜಾಗದಲ್ಲಿ "ಯ/ಯಾ" ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು "ಯಾರ್ಕ್ಕೊ" ಎಂದು. ಹಾಗದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೆ.

ಆಕೆ ಫೋನು ಹಾಯಿಸಿ, " Moi!....******************************** India*******************" ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಳು. ಹೋ! Indiaದಿಂದ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಯಿರುವಾಗಲೇ, ಜರ್ಕಿನ್, ಗ್ಲೋವ್ಸ್, ಕೋತಿ ಟೋಪಿ ಕಳಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ...

"Please be seated. He will be coming" ಅಂದಳು. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಆಫೀಸಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಾಯಿದ್ದೆ... ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ French Beard ಇರುವವನು, Formal wear ನಲ್ಲಿದ್ದವನು ಬಂದಿಳಿದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, "I am Jarkko Heino" ಅಂದ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು, Jaayashankar ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದರು... ಹೋ! ಪರವಾಗಿಲ್ಲ... ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಯಾಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ...

"How was your flight?" "Have you dropped your luggages at the hotel?"
"And was this your first visit outside your country? "how do you feel the weather here?" "whats temperature in baangalore (ಬಾಂಗಲೋರ್) now? ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು..ನಾನು, "The weather is very bad here. We have never felt the temperature of below +15C. Now we are in -5C. Its new experience " ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
"Excellent. Now we shall move to our work place" ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.

ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಮೇಲೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದು security keyಯನ್ನು swipe ಮಾಡಿ, 5th Floor ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿದರು. ನಂತರ ನಾವು, ನಮ್ಮ work place ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ಕಿನನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ Stand ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಕಿನನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, Saiki Tanabe ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. "Were you people there when I visited baangalore last time"? ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು "Yes. Saiki, We have met you before" ಅಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, "ಹಾಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆ" ಅಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಬಂದಿತು.. ಆದರು ನಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ.. ನನಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪರಿಚಯವಿದೆ.. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನುವುದಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.... ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ Autograph, ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಹುದೇನೋ? ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು...PC ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಜಾಗಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾಫಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. "You can prepare Coffee or Tea by yourself. If you have bought something to eat, you can use this oven" ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು.....ಟೀ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು, Darjeeling ಟೀ. :) ಭಾರತದ ಟೀಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್... All over the world Demand !!!!!

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಾವು, Key roomಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Access (Security) Key ಕೊಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದೆವು. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿನ ಮೈಲ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪೆನ್ ಮಾಡಲು Microsoft Outlook Configuration ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ನನ್ನ password ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ Password ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ computer ಹೇಳಿತು! ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ.. ಆದರೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತು!!. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ Keyboard ವಿನ್ಯಾಸ ಬೇರ ತರಹ ಇದೆ. Suomi ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ö, ä ಹಾಗು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು Keyboard ನಲ್ಲಿ adjust ಮಾಡಿಸೋಕೆ, 1, 2, 3 ಅಂಕಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ keyboard ನಲ್ಲಿ , !,@,# ಇರುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ characters ಇದ್ದವು. ನನ್ನ password ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು special character ಟೈಪು ಮಾಡಲು Shift ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯೇ character ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ character ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ Saiki ಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ, Keyboardನ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು key ಒತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಕಿ ಒತ್ತು ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು character ಟೈಪ್ ಮಾಡ ಬಹುದು ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ.. office mailbox ಗೆ login aade.

ನಂತರ, ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ನನ್ನ status message ಬದಲಿಸಿದೆ... ಹಾಗು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದಗಲೇ ಅಪ್ಪ ಹಾಗು ಅಮ್ಮ ನವರಿಗೆ, ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಯಾರ್ಕ್ಕೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. ನಮ್ಮ project ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಗುವು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಗಂಟೆ 12 ಆಗಿತ್ತು. "hey! lunch time. Are you guys vegetarian?" ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು "Yes Jarkko, I am vegetarian" ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, "I can manage both" ಅಂದ.

"Saiki.... ***********India ***********" ಯಾರ್ಕ್ಕೊ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ saiki, "Haaaaaaaaaaaaaaaa! There is one Indian restaurant near by. Shall we go there? I am sure there will be vegetarian food for you.... " ಅಂದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದೆವು.

ನಮ್ಮ ಜರ್ಕಿನ್, ಗ್ಲೋವ್ಸ್, ಕೋತಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆವು. ಐದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು, ಭಾರತದ ಭೋಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆವು.

7 ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವರು:

Lakshmi Shashidhar Chaitanya said...

he he he....yaayashankar anta karibekittu avru...maja iradu ! nice narration ri !

Anonymous said...

hahhahha otnalli sakkth aagide pravAsa kathana.good alva he tried calling u by fullname.sadya nammathara jay anlilla
hehhe he good..

ಸುಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ said...

Nice experience..I am reading one by one... Your experience more or less same as my experience in switz. Even I also found difficulty in typing the password for my outlook because of different key board.

ಅಂತರ್ವಾಣಿ said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧೇಶ್ :)

Harisha - ಹರೀಶ said...

ಯಾಯಾಶಂಕರ್! ಮಜವಾಗಿದೆ..

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಓದದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ(ತಿಂಗಳು) ಆಗಿತ್ತು.. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ

Harisha - ಹರೀಶ said...

ಅಂದ ಹಾಗೆ Jesus = ಯೇಸು, Cronje = ಕ್ರೋನ್ಯೆ
ಇವೆಯಲ್ಲ.. ಅವೂ Suomi ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಾ?

ಅಂತರ್ವಾಣಿ said...

ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Jesus, Cronje, Boje ಈವೆಲ್ಲಾ Suomi ಭಾಷೆಯದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ "ಜ" ಕಾರವಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.

Latvia ದೇಶದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ’ಜ’ಕಾರವಿಲ್ಲ. Jelena (ಯೆಲೆನಾ) ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರಿತ್ತು.[ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ :)]